Patrick Wessels 09 november 2015

Gebruikt Google de meta keywords voor SEO teksten nog?

Regelmatig krijg ik van anderen de vraag om de meta keywords voor de verschillende pagina’s op te stellen. Om de conclusie maar meteen weg te geven, dat is met betrekking tot SEO niet langer van toegevoegde waarde. Google kijkt er al sinds 2009 niet meer naar bij de indexering van websites, omdat het element te gemakkelijk te manipuleren bleek. Het is met het oog op SEO wat dat betreft niet langer nodig om de meta keywords per pagina in te voeren, je kunt volstaan met de SEO titel en de meta beschrijving, naast de overige belangrijke elementen in SEO teksten die je dient te optimaliseren.

Wat zijn meta keywords?

Wat zijn dat eigenlijk, de meta keywords? Het gaat om een deel van de meta-informatie, die een zoekmachine aangeeft waar een pagina over gaat. Een aantal jaar geleden gold het als belangrijke informatie over een pagina. Google slaagde er destijds veel minder goed in om aan de hand van de content zelf na te gaan waar een pagina over gaat. In plaats daarvan gebruikte het onder andere de meta keywords om te bepalen dat deze pagina bijvoorbeeld gaat over het schrijven van SEO teksten, met in het bijzonder het gebruik van meta keywords binnen de meta-informatie. Tegenwoordig hoef je de meta zoekwoorden niet meer in te voeren, maar in dit geval had ik de volgende termen kunnen gebruiken:

  • Meta keywords
  • Meta description
  • Zoekmachine optimalisatie
  • SEO teksten

Aan de hand van die 4 zoekwoordcombinaties kon Google ervoor zorgen dat iemand die zocht naar informatie over de meta keywords op deze pagina terecht zou komen.
In de praktijk kozen steeds meer website-eigenaren ervoor om een groot aantal meta zoekwoorden per pagina op te geven, zelfs wanneer er niet direct sprake was van duidelijke relevantie. Het stond een ieder vrij om naar eigen inzicht zoekwoorden toe te voegen, waardoor de lijst met meta keywords vaak een ellenlange werd. Bovendien had iedereen de vrijheid om de meest populaire keywords op te geven, zelfs wanneer de pagina daar niet (volledig) over ging. Er ontstond een waslijst aan keywords bij pagina’s, die het Google uiteindelijk alleen maar lastiger maakte om een goede ranking van zoekresultaten op te stellen.
Op de officiële blog van Google geeft Matt Cutts in de video heel duidelijk aan dat Google sinds 2009 geen gebruik meer maakt van de meta keywords om de ranking te bepalen. Dat betekent in de praktijk dat het met het oog op de vindbaarheid niet nodig is om deze nog langer in te voeren op een pagina. Steek er wat dat betreft geen tijd en moeite meer in, richt je in plaats daarvan op de content op de pagina zelf, de SEO titel en de meta beschrijving.

Meta-informatie bij SEO teksten

Het is namelijk niet zo dat Google helemaal geen meta-informatie meer wenst, al is het doel daarvan wel wat veranderd. De SEO titel en de meta beschrijving zijn nog steeds van groot belang. De SEO titel komt in de lijst met zoekresultaten van Google naar voren in het bekende blauwe lettertype. Daar onder staat de meta beschrijving, het stukje tekst dat aangeeft waar een website over gaat. Het is binnen SEO teksten nog altijd verstandig om ook de SEO titel en de meta beschrijving te optimaliseren, al vormt dit voor Google slechts een beperkt signaal dat aangeeft waar de pagina over gaat.
Zorg er wat dat betreft voor dat je de SEO titel en meta beschrijving vooral gebruikt om je binnen de zoekresultaten te onderscheiden van andere websites. Kunnen klanten rekenen op gratis verzending? Heb je het grootste aanbod te bieden of beoordelen andere klanten je aanbod met 5 sterren? Dat zijn belangrijke elementen voor in de meta beschrijving, waarmee je de conversie vanaf de pagina met zoekresultaten (SERP) kunt verhogen. Bovendien is het verstandig om er als SEO tekstschrijver voor te zorgen dat het hoofdzoekwoord voor een pagina vooraan in de SEO titel staat en daarnaast in de meta beschrijving voorkomt.

Aan de slag als SEO tekstschrijver

Zelf aan de slag als SEO tekstschrijver? Zorg er dan voor dat je iedere pagina die je creëert of optimaliseert voorziet van een (unieke) SEO titel en meta beschrijving. Houd je daarvoor aan de juiste lengte, je kunt binnen WordPress bijvoorbeeld de Yoast-plugin gebruiken (de ‘free-plugin’ is voldoende) om het juiste aantal tekens toe te passen zonder zelf mee te hoeven tellen.
Zorg ervoor dat je de pagina zelf optimaliseert volgens de richtlijnen die Google hanteert voor SEO teksten. Vervolgens schrijf je voor iedere pagina een SEO titel en een meta beschrijving, de meta keywords hoef je niet langer te bepalen of in te voeren. Liever een professionele SEO tekstschrijver inschakelen? Neem dan contact met me op, ik hoor graag van je.