Patrick Wessels 22 januari 2018

Succesvol bloggen met een goed verhaal: in 4 stappen aan de slag

Een succesvol blogartikel vraagt om een doordachte aanpak. Op het gebied van SEO en om een verhaal te vertellen. Een verhaal dat boeit, omdat je nieuwsgierigheid bij de lezer opwekt. Naar de oplossing die je te bieden hebt, voor een probleem dat de lezer ervaart. Of net als jij zou kunnen ervaren.
Henneke Duistermaat van Enchanting Marketing maakte een handige blog om uit te leggen hoe je dat aanpakt. Ze onderscheidt vier belangrijke momenten voor een goed verhaal:

  • Beschrijf het probleem (dat je gaat oplossen)
  • Vertel over het inzicht dat je aan het denken zette
  • Leg uit hoe je het probleem oplost
  • Deel je visie voor de toekomst

Het mooie van deze vier momenten voor een succesvol blogartikel is dat je dit binnen iedere branche toe kunt passen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig, maar dat biedt dan ook de kans om je te onderscheiden van de concurrentie.

Beschrijf het probleem (dat je gaat oplossen)

Laat ik het op mezelf betrekken. Een goed blogartikel zou dan een probleem beschrijven. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ideale lengte van SEO teksten of hoe je meta beschrijvingen schrijft.
Tip: Google eens naar [ideale lengte seo teksten] en ontdek hoe blogs kunnen bijdragen aan je organische vindbaarheid.
In een blogartikel is het belangrijk om goed te beschrijven welk probleem je ervaart. Of welk probleem de klant zou kunnen ervaren. Speel daarbij in op herkenbaarheid en maak de pijn zo duidelijk mogelijk. Geef bijvoorbeeld aan wat er niet lukt.
In mijn geval zou het probleem bestaan uit het niet goed weten hoe lang een tekst moet zijn. Waardoor het lastig is om daarmee te starten en een tekst af te ronden. Of waardoor er onzekerheid blijft bestaan over de juiste lengte, en of de geschreven teksten SEO-technisch wel effectief zijn.

Vertel over het inzicht dat je aan het denken zette

Vervolgens is het belangrijk om het moment te delen waarop je een inzicht kreeg, of hoe de klant inzicht kan krijgen in de oplossing. Zoals een ingeving, die ineens de weg opent naar de oplossing of die de oplossing zelfs meteen aanreikt.
In mijn geval adviseer ik je natuurlijk mijn blog over de ideale lengte te lezen. In meer algemene zin zijn de Google-richtlijnen een blik waard, eventueel in combinatie met advies door een specialist.
Tip: Google adviseert overigens geen vaste lengtes voor teksten, maar stelt dat de tekst moet passen bij de informatie die je wilt vertellen. Op een zo natuurlijk mogelijke manier.
In mijn blog over de lengte van teksten leg ik je uit hoe ik daar in de praktijk mee omga en hoe ik tot dat inzicht kwam.

Leg uit hoe je het probleem oplost

Vanuit dat inzicht kun je vervolgens uitleggen hoe je het probleem oplost. Bij het inzicht zou ik in mijn geval aangeven hoe de Google-richtlijnen of een blogartikel over de ideale lengte van SEO teksten tot het inzicht kunnen leiden, om daarna de oplossing uit te leggen.
In die oplossing kan ik dan aangeven hoe productteksten, categorieteksten, landingspagina’s en blogartikelen zo hun eigen lengte nodig hebben. Ook nog eens afhankelijk van de zoektermen die je daarin wilt verwerken, met hun moeilijkheidsscore (let op: geen concurrentiescore) en het zoekvolume. Dat is een uitgebreide uitleg over de oplossing, zoals ik die heb gevonden en jij die kunt gebruiken.

Deel je visie voor de toekomst

Tenslotte is het verstandig om een blogartikel af te sluiten met een visie voor de toekomst. Door aan te geven hoe je aan de hand van deze oplossing andere problemen denkt aan te pakken.
In mijn geval betekent dit dat de lengte van teksten samenhangt met de inhoud die je wilt vertellen en de gekozen zoektermen. De onderliggende visie is de wens om een natuurlijke tekst te schrijven. Een blogartikel zoals dit had ik niet kunnen maken in slechts 300 woorden, maar ik heb er aan de andere kant ook geen 3.000 woorden voor nodig. Ik laat de lengte afhangen van het verhaal dat ik wil overbrengen. Daarom heb ik het verhaal op voorhand uitgedacht, zodat ik aan 1 – 2 A4 voldoende zou hebben. Het zijn nu iets meer dan 800 woorden geworden, waarmee ik bovendien aardig uitkom in de lijn van de richtlijnen zoals ik die bij de oplossing heb uitgelegd.
Graag goede zakelijke blogs plaatsen, maar daar niet de tijd of capaciteit voor? Ik ben je er graag mee van dienst, ik noem dat blogbuilding. En heb je andere vragen? Neem contact met me op, ik hoor graag van je.