Patrick Wessels 04 mei 2014

Leer actief schrijven in (web)teksten en overtuig beter

Vind je het lastig om zelf (web)teksten te schrijven? Merk je dat anderen kritiek hebben op de leesbaarheid of overtuigingskracht van teksten die je opstelt? Leer actief schrijven en bouw de zinnen zo op dat ze de juiste informatie overbrengen en gemakkelijker lezen. Actief schrijven is het tegenovergestelde van passief schrijven en heeft betrekking op de manier waarop je omgaat met het onderwerp in de zin.

We zijn geneigd om al schrijvend een vorm van ‘worden’ te introduceren, in combinatie met een voltooid deelwoord. We gaan voorbij aan een eenvoudige zinsconstructie met een persoonsvorm achter het onderwerp. Die methode maakt een zin in de tegenwoordige tijd ‘actief’.

Actief en passief schrijven

Laten we eens wat zinnen actief en passief opstellen om het verschil duidelijk te maken:

  • Actief: Ik schrijf nu een webtekst over actief taalgebruik
  • Passief: Er wordt een webtekst geschreven over actief taalgebruik

Je ziet dat ik in het eerste geval start met het onderwerp (ik), er een persoonsvorm volgt (schrijf) en de rest van de tekst uitleg geeft over wat ik aan het schrijven ben. Het passief taalgebruik leidt tot een andere zinsconstructie. Het persoonlijk voornaamwoord (ik) verdwijnt in deze zin, waardoor de webtekst ineens het onderwerp wordt.

Ik beschrijf het onderwerp in de passieve zin in een leidende vorm, waardoor we een vorm van ‘worden’ nodig hebben. Daarnaast heb ik er een voltooid deelwoord (geschreven) bij nodig. Veel webteksten bevatten passief taalgebruik, bijvoorbeeld omdat het soms lastig is steeds persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken. Het is echter essentieel om aan te geven ‘wie’ er ‘wat’ doet. Actief schrijven wordt daarmee een stuk gemakkelijker.

Actieve en passieve voorbeelden

  • “Je kan verlengen vanaf 4 maanden voor het einde van je contract.”

De bovenstaande zin formuleert KPN actief, waardoor deze gemakkelijk leest. KPN begrijpt wat dat betreft goed hoe het taalgebruik in elkaar dient te zitten. Een passief alternatief zou zijn:

  • “Je abonnement kan 4 maanden voor het einde van je contract verlengd worden.”

Aan de andere kant vinden we online ook voorbeelden van passieve zinnen, zelfs bij de grote en bekende (online) merken. Independer maakte op haar homepage lange tijd gebruik van de volgende zin:

  • “Beoordelingen zijn door klanten geschreven na het afsluiten van een verzekering.”

Het gaat hier om een passief opgestelde zin, die Independer gemakkelijk actief had kunnen formuleren:

  • “Klanten schreven (deze) beoordelingen na het afsluiten van een verzekering.”

Je merkt dat de persoonsvorm en het onderwerp altijd netjes bij elkaar in de buurt komen te staan. Hierdoor wordt goed duidelijk ‘wie’ er ‘wat’ doet. We begrijpen de zin direct, waardoor die krachtiger en overtuigender overkomt.

Overtuig met webteksten

Actieve teksten zijn veelal beter leesbaar en converteren daardoor ook beter. Dat heeft deels te maken met de activiteit die er vanuit gaat, maar dit valt ook psychologisch te verklaren. Op het moment dat we een tekst lezen dient ons brein een bepaalde moeite te doen, om de tekst te verwerken.

Door gebruik te maken van een onderwerp met vervolgens een persoonsvorm ontstaat er een simpele constructie, die we gemakkelijk in ons op kunnen nemen. Een persoonsvorm met verderop in de zin een voltooid deelwoord maakt dit lastiger, de verwerking verloopt minder ‘vloeiend’.

Binnen de (consumenten)psychologie onderscheiden we verschillende soorten vloeiendheid, of fluency. Het gaat onder andere om processing fluency, de mate waarin we bepaalde prikkels op een vloeiende manier kunnen verwerken. Des te vloeiender dit verloopt, des te positiever de associatie die we in ons brein aanmaken.

Een actieve zin leidt op die manier tot een meer positieve ervaring en associatie. Dit kan een bedrijf, website of merk ten goede komen. Op www.consumentenpsycholoog.nl schrijf ik vaker over de invloed van psychologische concepten, die ook binnen teksten geregeld relevant zijn.

Actief taalgebruik van een SEO tekstschrijver

Tenslotte is het verstandig om actief te schrijven en tegelijkertijd op de stoel van een SEO tekstschrijver te gaan zitten. Zorg ervoor dat je de juiste zoekwoorden gebruikt en je die strategisch in de teksten verwerkt. Als SEO tekstschrijver met actieve teksten zorg je zelf voor goede content die zowel informatief, overtuigend als goed vindbaar is.

Actief taalgebruik met de juiste zoekwoorden leidt tot de webteksten waar je naar op zoek bent. Lees op m’n blog meer over hoe je als SEO tekstschrijver kunt denken en schrijven.