Patrick Wessels 14 maart 2011

Wat hoort er in het cv?

De vorige keer hebben we het gehad over het maken van een cv. We hebben toen gezien dat het maken van een cv op zich niet zo ingewikkeld is, mits we ons aan een aantal richtlijnen houden. Over het algemeen dient een cv er vooral netjes uit te zien en volledig te zijn. Met name deze volledigheid is echter niet altijd op dezelfde manier te definiëren, waardoor het van belang is om met een aantal factoren rekening te houden. Zo hebben we onder andere al even gezien dat er verschillende soorten cv’s bestaan. Vandaag richten we ons op wat er in het cv thuishoort. Als vanzelfsprekend hangt dat af van de variant die het best aansluit bij het gewenste doel.
Moeder cv
Dit cv is het meest uitgebreid en zou daarom dan ook iedereen moeten maken. In principe alles hoort in dit cv, zolang het maar te maken heeft met de eigen werkervaring, opleidingen, vaardigheden en hobby’s. Het is hierbij, in tegenstelling tot bij de andere varianten, van belang om de verschillende onderdelen relatief uitgebreid te noteren. Het moeder cv is namelijk bedoeld als bron van informatie voor ieder ander cv dat we opstellen. Om die reden is het dan ook niet nodig om het cv te beperken tot 1 of 2 pagina’s, zolang de informatie maar interessant en relevant is.
Chronologisch cv
In het chronologisch cv hoort met name alles met betrekking tot de werkervaring en opleidingen. Dit cv wordt dan over het algemeen ook opgestuurd wanneer men op een bepaalde functie wil solliciteren en daarbij wil aangeven dat men de kandidaat is met het best passende educatieve en zakelijke verleden. Het chronologische aspect vinden we terug in het feit dat we de werkervaring en opleidingen noteren door te beginnen met de meest recente onderdelen en zo verder terugwerken naar het begin. Wat er verder in dit cv hoort:
• Persoonlijke gegevens
• Opleidingen en cursussen
• Werkervaring
• Interesses en hobby’s
• Referenties
Vaardigheden cv
Als starter heeft men natuurlijk weinig tot geen werkervaring. In dat geval biedt een vaardigheden cv uitkomst. Dit cv komt dan ook het best van pas voor freelancers en mensen die op projectbasis (willen) werken. In het vaardigheden cv hoort daarom vooral informatie die beschrijft welke ervaring men heeft opgedaan en welke vaardigheden daarbij zijn ingezet of zijn opgedaan. Uiteraard dient een vaardigheden cv wat betreft de vorm en de lengte aan dezelfde eisen te voldoen als het chronologisch cv, zoals de maximale lengte van1 of 2 pagina’s. Wat er verder in dit cv hoort:
• Persoonlijke gegevens
• Vaardigheden
• Prestaties
• Werkervaring
• Opleidingen
Netwerk cv
Wat er in een netwerk cv hoort is net even anders dan wat er in een chronologisch of vaardigheden cv hoort. Hierbij ligt de nadruk vooral op het beschrijven van de wensen in combinatie met de vaardigheden en natuurlijk de werkervaring en opleidingen. Dit cv is bijvoorbeeld goed geschikt wanneer men werving- en selectiebureaus wil interesseren of een open sollicitatie wil doen. In principe is het netwerk cv een combinatie van een sollicitatiebrief en het reguliere cv, waardoor er een complete profielschets ontstaat.
Tenslotte bestaat er nog het Europass cv, wat een cv is dat aan bepaalde Europese standaarden voldoet en daarom in heel Europa wordt erkend. Aan de hand van deze verschillende cv’s kan men een exemplaar opstellen dat goed aansluit bij het beoogde doel. Uiteraard valt de kans op succes op die manier gemakkelijk te verhogen en is de kans groot dat het versturen van het cv, eventueel in combinatie met een sollicitatiebrief, tot een vervolg zal leiden.