Patrick Wessels 11 juli 2016

4 soorten SEO teksten voor de 4 fasen van de customer journey

Klanten doorlopen een customer journey, door die in kaart te brengen krijg je een beter beeld van de behoeften die zij op bepaalde momenten hebben. Oriënterende klanten binnen de doelgroep zijn zich bijvoorbeeld past bewust van het probleem dat zij ervaren. Dat vraagt om heel andere SEO content dan iemand die zich al in de aankoopfase bevindt en een keuze wil gaan maken. Welk type content je binnen de 4 fasen van de customer journey kunt inzetten? Ik wat voorbeelden voor je op een rij.

Ontdekkingsfase

Tijdens de ontdekkingsfase (awareness stage) zullen er vooral brede en open vragen leven bij de doelgroep. Ze ontdekken dat ze een probleem hebben en zijn benieuwd welke oplossingen daarvoor bestaan. De zoekwoorden zullen over het algemeen erg generiek van aard zijn en bovendien nog niet of nauwelijks oplossingen en merknamen bevatten.

Geschikte SEO teksten

De ontdekkingsfase vraagt om content die op een informerende wijze aangeeft welke oplossingen er bestaan voor problemen die klanten ervaren. In mijn geval zou ik bijvoorbeeld een blog kunnen schrijven met een zoekwoord als [vindbaarheid verbeteren] of [ranking zoekresultaten verbeteren]. Dat zijn termen die inspelen op een probleem dat iemand ervaart (de vindbaarheid of ranking valt tegen). Qua soorten content kun je denken aan blogartikelen, zowel op de eigen website als via externe platforms. Daarnaast is het de moeite waard om infographics te maken of linken.

Oriëntatiefase

Klanten die zich in de oriëntatiefase (consideration and evaluation stage) bevinden weten dat ze een probleem hebben en zijn zich bovendien bewust van de oplossingen die er beschikbaar zijn. Ze willen graag meer weten over die verschillende oplossingen, zodat ze daar in de volgende fase een keuze uit kunnen gaan maken. De zoekwoorden zullen nog steeds generiek van aard zijn, maar al steeds vaker in combinatie met merknamen of typenamen. Bovendien kan er al wat jargon in zitten dat de doelgroep links of rechts heeft opgepikt.

Geschikte SEO teksten

Qua content kun je denken aan teksten die vergelijkingen maken tussen verschillende algemene oplossingen. Ik zou bijvoorbeeld een case study kunnen maken waarin ik het schrijven van SEO blogartikelen vergelijk met het extern linkbuilden. Daarnaast kun je denken aan reviews van gekozen oplossingen en rapporten over de resultaten daarvan. Het is met de content verstandig om één of meerdere oplossingen bij de hand te nemen en goed aan te geven in welke situaties die een goede keuze vormen. Bloggen is bijvoorbeeld een goed idee wanneer het product of de dienst veel creatieve mogelijkheden biedt. Is de concurrentie hevig? Dan is de kans groot dat je er ook externe linkbuilding bij nodig hebt.

Aankoopfase

Eenmaal in de aankoopfase (purchase stage) zijn klanten er klaar voor om een keuze te maken. Ze zoeken vooral naar de bevestiging die ze als het ware het laatste zetje kan geven. Ze kennen hun probleem, weten welke oplossingen er beschikbaar zijn en welke daarvan in principe de beste keuze vormt. Nu is het zaak om het laatste beetje onzekerheid weg te nemen, zodat je tot de aankoop over kunt gaan.

Geschikte SEO teksten

De SEO teksten die hier het best bij passen zijn behoorlijk specifiek van aard. In mijn geval zou ik me bijvoorbeeld kunnen richten op [gratis proefteksten SEO]. In een artikel kan ik dan uitleggen dat ik graag gewoon eens een paar teksten voor je schrijf, zodat je eerst de stijl en kwaliteit kunt beoordelen. In meer brede zin kun je denken aan een how-to om het gemakkelijke gebruik van een product aan te tonen of een tutorial die goed aangeeft hoe je met het product of de dienst om kunt gaan.

Gebruiksfase

Nadat klanten eenmaal een aankoop hebben gedaan komen zij in de gebruiksfase (post-purchase stage) terecht. Ook tijdens die fase is het interessant om content te blijven publiceren. Je kunt SEO teksten dan gebruiken om bijvoorbeeld aan te sturen op verlengingen of een ander gebruik van het product aan te bevelen. Je kunt aangeven wat er mogelijk is of aangeven welke variaties en extra’s er beschikbaar zijn.

Geschikte SEO teksten

De geschikte SEO teksten voor deze laatste fase van de customer journey kunnen bijvoorbeeld bestaan uit blogartikelen die aangeven hoe bepaalde producten te combineren zijn (denk aan mode). Andere voorbeelden zijn content waarmee je aangeeft welke recente innovaties er zijn doorgevoerd of teksten die je gebruikt om nieuwe trends aan te geven. In mijn geval kan ik me bijvoorbeeld richten op een term als [SEO trends 2016], om aan te geven wat er in 2016 nog wel of juist echt niet meer werkt.
Hier samen mee aan de slag? Neem contact met me op, ik hoor graag van je en kan je de soorten content uiteraard goed toelichten.