Patrick Wessels 29 september 2010

Politaal

Honderdenelf dagen heeft het moeten duren, maar gisteren (woensdag 29 september) konden de drie partijleiders dan eindelijk aan de media verklappen dat ze eruit waren. De onderhandeling zijn geslaagd en de partijen hebben gezamenlijk een regeer- en gedoogakkoord opgesteld. Het is nu natuurlijk aan de verschillende fracties om de afspraken te beoordelen en hier al dan niet meer akkoord te gaan, maar de kans op een mislukking lijkt miniem te zijn. Waar het CDA enkele weken geleden nog dwars lag en tegenstribbelde, zal het natuurlijk wel twee keer extra nadenken voordat voorman Maxime Verhagen dit keer volledig in zijn hemd gezet wordt. Een ‘nee’ van de twee bekende dissidenten (Ferrier en Koppejan) zal daarnaast onvoldoende uitrichten om de plannen tegen te houden wanneer de SGP steun zal verlenen aan de minderheidscoalitie met gedoogsteun van de PVV en zo een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer onhaalbaar maakt.
Het oude kabinet laat nog maar weinig van zich horen, maar het zit natuurlijk nog altijd op zijn plaats. Enkele dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat de Raad van State zich afkeurend heeft uitgelaten over het idee om het Nederlands als een officiële taal in de grondwet op te nemen. Ze deed hiermee een uitspraak over een al in februari geopperd idee van het huidige kabinet. Dit vond dat het Nederlands als de officiële taal binnen de Nederlandse grenzen moest worden vastgelegd, daarnaast zou hetzelfde moeten gebeuren voor het Fries binnen de desbetreffende provinciegrenzen. Het hoge adviesorgaan is echter van mening dat het Nederlands als vanzelfsprekend een officiële taal is in Nederland. Het is volgens de Raad van State dan ook niet nodig om de grondwet te wijzigen, aangezien deze zo sober mogelijk van aard dient te zijn.
Ook het aanstaande kabinet heeft zich reeds laten ontvallen met taal bezig te zijn. Zo zullen er een aantal ministeries worden samengevoegd en van een nieuwe naam worden voorzien. Met de aanpassingen moet er een bezuiniging gaan optreden met betrekking tot de overheidskosten en zullen de ministeries weer genoemd worden naar Oudhollands voorbeeld. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken zullen bijvoorbeeld worden omgevormd tot het klassiek klinkende ministerie van Bedrijvigheid. Daarnaast zal er uit het ministerie van VROM en Verkeer & Waterstaat een ministerie van Ruimte worden gecreëerd en komen Justitie en Binnenlandse Zaken samen in het ministerie van Veiligheid.
Terug naar de basis dus, het Nederlands fier voorop en ambtenaren die werken voor oer-Hollandse ministeries. Het is een vreemde beweging binnen de toenemende internationalisering, maar een begrijpelijke wanneer men naar de ontwikkelingen binnen de landsgrenzen kijkt. Nederland verandert, maar niet iedereen kan zich hier even goed in vinden en het ontbreken van de Nederlandse identiteit is iets wat nog altijd veel mensen steekt. Het is te hopen dat de sterkere invloed van de Nederlandse taal er voor zal zorgen dat we weer als één land kunnen optreden en de problemen aan kunnen pakken. Ik, als tekstschrijver en taalfanaat, vind het overigens natuurlijk een prima ontwikkeling. Laten we ons allemaal richten op de vaderlandse taal en weer leren deze tot in de puntjes verzorgd te spreken en te schrijven. Hoef we ons tevens minder vaak te ergeren aan (of te lachen om) allerlei taal- of spellingsfouten.