Patrick Wessels 17 juli 2023

Sterke SEO teksten: gebruik zoveel H1-koppen als je wilt

Een pagina heeft één H1, namelijk de titel van de pagina. Toch? Onzin! En wie zegt dat? Niemand minder dan Google zelf. Het was John Muller van Google die tijdens een Hangout uitlegde dat je probleemloos twee, drie of meer H1-koppen op een pagina kunt gebruiken.

In de Hangout legde hij uit dat je zelf mag weten hoeveel H1-koppen je op de pagina gebruikt. Dat mag er één zijn, maar ook meerdere. Of zelfs nul. Hij zei letterlijk:

“You can use H1 tags as often as you want on a page. There’s no limit — neither upper nor lower bound. H1 elements are a great way to give more structure to a page […]. Your site can do perfectly fine with no H1 tags or with five H1 tags.“

Als de opbouw maar duidelijk is

Google houdt niet van regeltjes en SEO is geen checklist. De zoekmachine wil de pagina met de beste informatie bovenaan de zoekresultaten tonen. Of die pagina één H1 heeft, meerdere of helemaal geen maakt daarbij niet uit.

Dat wil zeggen, als maar duidelijk is hoe je de pagina opbouwt. Dat kun je prima doen met een H1, daarna een H2 per tussenkop en een H3 per verdiepende tussenkop.

Of je gebruikt een H2 bovenaan de pagina, dan een H2 per tussenkop en een H3 voor een verdiepende tussenkop. Of je gebruikt vijf keer een H1, voor de titel en voor iedere tussenkop.

Bewezen door Moz-blog

Het invloedrijke Moz-blog uit de Verenigde Staten nam de proef op de som. Tijdens het experiment ontdekten ze inderdaad dat het gebruik van de H1 geen significante invloed had op de ranking van een blogartikel. 

Maak je dus vooral niet druk over de manier waarop je de H1 gebruikt.
Dat wil zeggen, als je pagina’s voor SEO optimaliseert volgens een paar voorwaarden:

  • Geef de titel en tussenkoppen een titel-tag (H1, H2, H3, etc.)
  • Zet de titel bovenaan de pagina
  • Gebruik tussenkoppen als alinea’s te lang worden (houdt zo’n 100 tot 200 woorden aan)
  • Pas titel-tags toe in een logische opbouw (van H1 naar H2 en verder als het minder prominent en belangrijk wordt) 

Bouw je de pagina op volgens die voorwaarden?
Google blij, dus missie als SEO-tekstschrijver geslaagd.