Patrick Wessels 22 mei 2023

Psychologisch overtuigende teksten: jij kunt het leren

Jij kunt leren om psychologisch overtuigende teksten te schrijven. Als jij je verdiept in de tips die ik deel word je daar steeds beter in. Want jij ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om jouw lezer te overtuigen met de boodschap die je brengt.

Het is je vast opgevallen, omdat ik hierboven bewust een beetje overdrijf. Maar het leest een stuk persoonlijker dan:

Iedereen kan leren om psychologisch overtuigende teksten te schrijven. Wie zich verdiept in de tips die ik deel wordt daar steeds beter in. Dat helpt vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de lezer te overtuigen met de boodschap in de tekst.

Schrijf in de tweede persoon

Schrijf in de tweede persoon als je jouw lezer wilt overtuigen.

Onderzoek door experts in taal, communicatie en overtuiging wees jaren terug al uit dat de tweede persoon overtuigender is dan een algemeen verhaal.

Let op: nog beter is het om jouw lezer bij de voornaam aan te spreken, zoals je las in een eerdere tip. Lukt dat (nog) niet? Gebruik dan de tweede persoon.

De tweede persoon creëert een self-reference, dus een referentie naar de eigen persoon. Die eigen actie krijgt de voorkeur bij de lezer, omdat het relevanter voelt dan een algemeen verhaal.

Jij kunt het leren (omdat iedereen het kan)

Gebruik de tweede persoon als je overtuigt met iets dat iedereen kan (leren), dus in het positieve domein. Pas er aan de andere kant mee op in het negatieve domein. Wil je wijzen op gedrag dat niet goed gaat? Of overtuigen om iets niet te doen? Wijs verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of schuld liever toe aan een groep of gebruik een algemene vorm.

Benut de tweede persoon voor zelf-referentie en meer ervaren relevantie in het positieve domein. Dat geldt als je de lezer iets wilt leren, over iets wilt informeren en wilt aanzetten tot (positieve) actie.