Patrick Wessels 26 september 2022

Sterke SEO teksten: herschrijf lage kwaliteit-pagina’s en vul ze aan

Niets zo zonde als lage kwaliteit-pagina’s waar sterke SEO teksten hadden kunnen staan. Het zijn pagina’s met weinig tekst en/of weinig informatie. Ze vertellen je lezer niets en staan eigenlijk alleen maar in de weg. Toch is het geen goed idee om de pagina’s simpelweg te verwijderen. Benut in plaats daarvan de kansen die ze bieden, door ze te herschrijven en/of aan te vullen.

Google en andere zoekmachines beoordelen individuele pagina’s en jouw website als geheel. Hoe meer waarde je biedt, des te groter de waardering. Dus bevat jouw website veel lage kwaliteit-pagina’s? Dan zie je dat terug in de algemene ranking. Zelfs als je een paar sterke pagina’s schrijft levert dat misschien niet op wat je ervan zou (mogen) verwachten.

Lage kwaliteit: weinig tekst en/of weinig informatie

Een pagina van lage kwaliteit heeft een paar kenmerken:

  • Weinig tekst
    Er staat weinig tekst op de pagina, bijvoorbeeld minder dan 100 of 150 woorden. Dat is misschien voldoende om een product te beschrijven of een contactpagina in te richten. Het is in ieder geval te weinig voor een sterke SEO-pagina. Daar wil je de hoofdzoekterm en eventuele aanvullende zoektermen namelijk goed de ruimte geven. 
  • Weinig informatie
    Als er weinig tekst staat kun je waarschijnlijk weinig informatie overbrengen. En staat er wel veel tekst, maar vertel je daarmee eigenlijk niets? Dan staat er nog steeds weinig informatie op de pagina, dus is die van lage waarde.

Schrijf waardevolle teksten voor pagina’s. Gebruik bijvoorbeeld 300, 500 of 1.000 woorden en zorg dat de lezer daar wat aan heeft. Het doel is niet om een zo lang mogelijke tekst te schrijven, maar om zoveel mogelijk waardevolle informatie over te brengen. Je zal merken dat je daar in de meeste gevallen minimaal 300 woorden voor nodig hebt.

Maak een contentplan

Dus bevat jouw website (veel) lage kwaliteit-pagina’s? Maak een contentplan om die pagina’s te herschrijven en/of aan te vullen, afhankelijk van wat er nodig is.

Tip: het contentplan is een blauwdruk voor te schrijven pagina’s, met informatie over het aantal woorden, de ideale URL, de hoofdzoekterm, de aanvullende zoektermen en de interne links voor SEO. Dat plan volgt uit een zoekwoordenonderzoek. Ik vertel je er graag meer over, neem contact met me op. 

Met een plan voorkom je dat je op meerdere pagina’s hetzelfde vertelt. Of dat je sommige onderwerpen over het hoofd ziet, terwijl die wel heel belangrijk zijn (voor jouw lezer en/of voor de vindbaarheid).

Gebruik het plan om lage kwaliteit-pagina’s te herschrijven en/of aan te vullen. Zorg dat je trots kunt zijn op de pagina’s, omdat ze veel waarde bieden voor jouw lezer. Je zal merken dat ook andere SEO teksten op de website daarvan profiteren. 

SEO teksten laten schrijven

Wil je SEO teksten voor lage kwaliteit-pagina’s laten schrijven door een SEO tekstschrijver? Vertel me om welke pagina’s het gaat, dan maken we daarvoor een plan van aanpak. Neem contact met me op, dan gaan we daar samen mee aan de slag.