Patrick Wessels 01 juni 2015

5 soorten webpagina's waarop SEO-optimalisatie nauwelijks van toegevoegde waarde is

Zoekmachine optimalisatie en SEO teksten; het zijn ‘hete’ onderwerpen waar we sinds enige jaren massaal mee aan de slag zijn. Een goede website ziet er niet langer alleen netjes uit, deze is daarnaast SEO-geoptimaliseerd en daardoor goed vindbaar. Regelmatig ontvang ik aanvragen voor het optimaliseren van de homepage of het schrijven van webteksten voor een complete website, wat voor een optimale vindbaarheid moet zorgen. In veel gevallen zijn de gekozen webpagina’s daarvoor grotendeels ontoereikend, of zelfs ongeschikt. Welke 5 soorten webpagina’s vragen eigenlijk nauwelijks om SEO-optimalisatie en welke insteek kun je daar beter kiezen? Ik zet het voor je op een rij.

Optimalisatie van de homepage

Iedere website heeft in ieder geval een homepage, waardoor deze standaard onderdeel uitmaakt van de aanvraag. De homepage biedt ruimte aan een stuk introductie, het is als het ware een online visitekaartje voor (potentiële) klanten die je URL leren kennen en je website bezoeken. Dat heeft uiteraard implicaties voor het type bezoekers dat je op die pagina kunt verwachten. Het is bovendien van belang om het doel van de pagina in ogenschouw te nemen en dat af te zetten tegen de gebruikelijke opbouw die je gebruikt op een pagina met SEO teksten.
Op de homepage heb je doorgaans relatief weinig ruimte voor tekst; er is sprake van een header, eventuele buttons en bijvoorbeeld een Twitter-feed of beoordelingen door klanten. 1 – 3 alinea’s aan tekst zijn voldoende om de boodschap over te brengen, waarmee je bovendien voorkomt dat je de bezoeker met lange lappen tekst in de weg zit. De homepage dient puur ter introductie, waardoor je daar bovendien veelal interne links ziet naar de rest van de website.
Qua SEO-optimalisatie zijn de mogelijkheden op de homepage beperkt en dragen die bovendien niet bij aan het doel dat je voor ogen zou moeten hebben. Op de homepage van je website kun je vooral bezoekers verwachten die je bedrijfsnaam al kennen en je online opzoeken, naar aanleiding van een eerste persoonlijk contact, op aanraden van bekenden of via een verwijzing elders op het internet. Je hoeft hen niet te overtuigen van een specifieke dienst of aanbieding, het is vooral van belang om te introduceren wie je bent. Bezoekers zijn zich waarschijnlijk bewust van hun probleem en de oplossing die ze daarvoor nodig hebben, ze willen nagaan of jij degene bent die ze kan helpen.
Dat betekent dat de homepage nauwelijks om SEO-optimalisatie vraagt, het is voldoende om enkele short-tail zoekwoorden te integreren. Beperk je hierbij tot de hoofdzoekwoorden die gelden voor de totale website, voorkomt in ieder geval long-tail zoekwoorden waarmee je op specifieke termen ingaat. Probeer zo overtuigend mogelijk te schrijven en richt je voor 90% op bezoekers, je hebt voldoende aan 10% zoekmachine-optimalisatie. Bovendien moet je niet verwachten dat alleen een geoptimaliseerde homepage leidt tot een (veel) betere vindbaarheid, daarvoor kun je gebruik maken van landingspagina’s en/of blogartikelen. Je hebt hier immers meer content voor nodig dan wat er op de homepage pas.

‘Over ons’ pagina

Naast de homepage vind je in het hoofdmenu in veel gevallen een ‘over ons’ pagina, eventueel met een andere titel ten behoeve van de originaliteit (‘over ons’ klinkt misschien afgezaagd, het draagt wel bij aan herkenning en zorgt dus voor de juiste verwachtingen). Op de pagina kun je dieper ingaan op wie je als specialist bent, wat je achtergrond is of hoe het bedrijf door de jaren heen gegroeid is. Onlangs verscheen er een artikel op FrankWatching dat aangeeft dat een verhalende vorm hiervoor goed geschikt is, waarbinnen je uiteraard weinig geschikte mogelijkheden hebt voor het gebruik van zoekwoorden.
Je hoeft wat dat betreft niet als SEO tekstschrijver aan de slag te gaan met een ‘over ons’ pagina, het is beter om je puur te richten op het verhaal, de visie en de stijl die je over wilt brengen. Deze pagina is vooral bedoeld als een introductie van je onderneming of je eigen persoon, zoals je dat iemand ook in persoon zou vertellen. Je spreekt onderling ook niet in zoekwoorden, dus online kun je dat ook beter niet doen.
Je hebt op een ‘over ons’ pagina in principe iets meer ruimte voor zoekwoorden, het is niet ongebruikelijk om zo’n 500 – 1.000 woorden te gebruiken. Toch is het verstandig om hier vooral een overtuigend verhaal neer te zetten, zonder teveel gebruik van zoekwoorden. Je kunt de zoekwoorden elders op de website immers gebruiken om in te spelen op een mogelijk probleem (problem awareness bij je bezoeker) of een specifieke oplossing (solution awareness). Dit sluit in de beide gevallen niet aan bij het verhaal dat je op een ‘over ons’ pagina aan wilt bieden.
De ‘over ons’ pagina zou niet gevonden moeten worden met een generieke zoekopdracht in bijvoorbeeld Google. In plaats daarvan zou je een bezoeker willen laten ‘binnenkomen’ op een landingspagina of via een blogartikel. Een link in het hoofdmenu naar de ‘over ons’ pagina maakt het voor de bezoeker gemakkelijk om daarna wat meer achtergrondinformatie in te winnen. Ga ook met deze pagina dus niet te actief aan de slag als SEO copywriter, probeer je ook hier voor minstens 90% op je bezoeker te richten.

Dienstenpagina’s op de website

De dienstenpagina’s op een website kun je enigszins optimaliseren, ze dienen echter vooral gericht te zijn op conversie. Het is verstandig om goed na te denken over de bezoeker die je daar wilt ontvangen en hoe je ervoor zorgt dat deze uiteindelijk contact met je opneemt. De bezoeker is zich als het goed is al bewust van het probleem en de oplossing die je te bieden hebt. Is de bezoeker zich nog niet bewust van het probleem of de oplossing? Dan kun je daar specifieke landingspagina’s op inrichten, met een link naar de dienstenpagina om uiteindelijk daadwerkelijk tot conversie over te gaan.
Het is verstandig om de content op je dienstenpagina te beperken, je hebt er voldoende aan 2 – 3 alinea’s. Je kunt op de dienstenpagina zorgen voor een korte introductie en wat inhoudelijke elementen, om vervolgens zo snel mogelijk over te gaan tot de Call to Action, bijvoorbeeld in combinatie met een aantal opgesomde voordelen. De dienstenpagina hoef je daarom nauwelijks SEO te optimaliseren, je kunt je richten op de bezoeker en gebruik maken van enkele short-tail zoekwoorden.

Portfolio of referenties

Een volgende pagina uit het hoofdmenu is vaak de pagina met het portfolio of de referenties, uiteraard bedoeld ter overtuiging van je bezoeker. Het is geen pagina waarop je bezoekers voor de eerste keer wilt verwelkomen, nog los van het feit dat je hier tevens lastig voor kunt zorgen. De kans is klein dat je bezoekers al op de hoogte zijn van voor wie je eerder werkte en welke projecten je afrondde, waardoor hier nauwelijks interessante SEO zoekwoorden terug zullen komen. Je kunt als SEO copywriter eventueel zorgen voor een korte introductie op basis van enkele generieke zoekwoorden, de rest van de content dient gericht te zijn op overtuiging van je bezoeker of enthousiaste beschrijving van eerdere projecten.
Probeer de geschreven content zo kort mogelijk te houden, of ga specifiek in op complexe cases zonder je teveel zorgen te maken over de vindbaarheid. Des te beter je het verhaal neerzet, des te beter je erin zal slagen de pagina’s in het portfolio aan het eind van de sales funnel in te zetten om je bezoeker te overtuigen contact op te nemen.

De contactpagina

Uiteraard hoef je tenslotte ook de contactpagina niet te optimaliseren. Je maakt daar over het algemeen gebruik van zo’n 50 woorden aan content, waardoor je de ruimte überhaupt niet hebt voor de integratie van zoekwoorden. Probeer dit op deze pagina zoveel mogelijk los te laten, het is in plaats daarvan van belang om alle afleiding te elimineren de kans op een conversie zo groot mogelijk te maken. Richt je puur op het zoekformulier, je e-mailadres of het telefoonnummer.
Je ziet wat dat betreft dat de pagina’s uit het hoofdmenu over het algemeen weinig tot geen zoekmachine optimalisatie nodig hebben, het is nauwelijks de moeite waard om hier als SEO tekstschrijver mee aan de slag te gaan. Wil je de vindbaarheid van je website verbeteren? Richt je dan op landingspagina’s en blogartikelen, of neem contact met me op voor meer informatie.