Patrick Wessels 26 november 2018

De ideale contentbriefing voor een SEO tekstschrijver: 5 onderdelen

Goede SEO teksten vragen om een gestructureerde aanpak. Zorg dat er een plan ten grondslag ligt aan de aanpak. Een plan dat je ontwikkelt vanuit een brainstorm en op basis waarvan je een zoekwoordenonderzoek laat doen.
Het zoekwoordenonderzoek vormt voor een SEO tekstschrijver de basis om contentbriefings op te stellen. Een briefing per pagina, waarin precies staat welke elementen die moet gaan bevatten:

  • URL voor de pagina
  • Hoofdzoekterm voor de pagina
  • Aanvullende zoektermen
  • Ideeën voor tussenkoppen
  • Benodigde aantal woorden

Een SEO tekstschrijver kan je helpen om de hoofdzoekterm en subzoektermen per pagina te bepalen. Ik doe dat zelf in een contentplan, dat ik op basis van een zoekwoordenonderzoek maak.

URL voor de pagina

De ideale URL voor de pagina past binnen de gekozen sitestructuur en voldoet tegelijkertijd aan de belangrijke eisen voor SEO. Dat betekent bijvoorbeeld dat de hoofdzoekterm voor de pagina in de URL voor moet komen. Het is verstandig om die term zo dicht mogelijk achter de domeinnaam zelf te plaatsen. Ik kies daarom bijvoorbeeld voor https://www.wessels-teksten.nl/seo-tekstschrijver/ in plaats van https://www.wessels-teksten.nl/diensten/seo-tekstschrijver/. Het verschil is marginaal, maar alle kleine beetjes helpen.
Stel in de contentbriefings die je laat opstellen vast welke URL de pagina moet gaan krijgen. De URL die je bepaalt kun je bovendien gebruiken voor de interne links, een ander belangrijk onderdeel van de briefings om SEO teksten te kunnen schrijven.

Laat in de briefings opnemen welke links er intern worden opgenomen op de pagina.

Hoofd- en subzoektermen voor de pagina

Per pagina moet vervolgens duidelijk worden wat de hoofdzoekterm daarvoor is. En welke subzoektermen je wilt (laten) gebruiken. De combinatie van de hoofdzoekterm en subzoektermen garandeert een goede zoekmachine optimalisatie op de pagina zelf, mits je de termen op een natuurlijke manier in de tekst laat verwerken.
Let op: gebruik een hoofdzoekterm altijd maar voor één pagina. Zou je dezelfde term op meerdere pagina’s gebruiken? Dan kunnen die met elkaar gaan concurreren. Subzoektermen kun je zonder problemen vaker gebruiken, zolang ze semantisch goed samenhangen met de hoofdzoekterm.
Een SEO tekstschrijver kan je helpen om de hoofdzoekterm en subzoektermen per pagina te bepalen. Ik doe dat zelf in een contentplan, dat ik op basis van een zoekwoordenonderzoek maak. Op die manier wordt voor alle termen uit het onderzoek duidelijk op welke pagina(’s) ze terug zullen komen.

Door in de contentbriefing alvast ideeën op te doen voor tussenkoppen wordt het veel makkelijker om een plan te bedenken voor de te schrijven content.

Toe te passen interne links

Zoals aangegeven vraagt een contentbriefing om een overzicht van de te gebruiken interne links. Voor de on-page optimalisatie zijn zowel de zoektermen als die links belangrijk.
Laat in de briefings opnemen welke links er intern worden opgenomen op de pagina. En zorg er daarmee voor dat Google ook aan het aantal geplaatste links naar specifieke pagina’s kan zien aan welke delen van de website jij de meeste waarde hecht.

Bepaal tenslotte het benodigde aantal woorden per pagina. Laat dat afhangen van de hoofdzoekterm en de subzoektermen voor de pagina.

Ideeën voor tussenkoppen

Een goed-geoptimaliseerde SEO tekst kan niet zonder tussenkoppen, al was het maar om de hoofdzoekterm en/of subzoektermen er één of meerdere keren in voor te laten komen. Het aantal benodigde tussenkoppen hangt sterk af van de lengte van een tekst, maar één of twee H2’s, H3’s en/of H4’s zal je in ieder geval nodig hebben.
Door in de contentbriefing alvast ideeën op te doen voor tussenkoppen wordt het veel makkelijker om een plan te bedenken voor de te schrijven content. Belicht een onderwerp vanuit verschillende perspectieven en zorg op die manier voor een waardevol, relevant en interessant verhaal. Door er als SEO tekstschrijver vooraf over na te denken kun je dat bovendien makkelijker verwerken, waarna je er tijdens het schrijven voor een tweede keer mee bezig bent.

Benodigde aantal woorden

Bepaal tenslotte het benodigde aantal woorden per pagina. Laat dat afhangen van de hoofdzoekterm en de subzoektermen voor de pagina. Het zoekvolume en de SEO moeilijkheidsscore zijn hierin leidend. Meer volume en meer moeilijkheid? Dan zal een tekst langer moeten zijn om het verschil te kunnen maken.
Tip: kijk niet alleen naar de lengte van één pagina, maar ook naar de lengte van ondersteunende content. Creëer met de contentbriefings een contentplan dat vanuit een brede aanpak werkt aan de benodigde content om voor specifieke zoektermen daadwerkelijk waarde toe te kunnen voegen.

Aan de slag met een SEO tekstschrijver

Benieuwd hoe dat in de praktijk werkt of een paar voorbeelden zien van contentbriefings voor SEO teksten (https://www.wessels-teksten.nl/seo-teksten/) die ik voor klanten schrijf? Neem contact met me op, dan laat ik het je graag zien.