Patrick Wessels 06 augustus 2018

Zoektermen anno 2018: hoe optimaliseert een SEO tekstschrijver jouw tekst?

Google herkent met het jaar beter waar een tekst over gaat, ook als je maar beperkt gebruik maakt van zoektermen. Hoe gaat een SEO tekstschrijver daar anno 2018 mee om? Hoe belangrijk is een zoekterm voor de on-page optimalisatie en is het verwerken van de belangrijkste zoekterm per pagina voldoende?
Ik werk als SEO tekstschrijver voor uiteenlopende klanten, maar altijd met een online marketeer in dienst of een online marketing bureau in de arm. Gezamenlijk behalen we de beste resultaten met teksten die ik optimaliseer voor een aantal termen. Per pagina een hoofdzoekterm, aangevuld door enkele subzoektermen. Op basis van een zoekwoordenonderzoek en een contentplan, zodat alle zoektermen de juiste aandacht krijgen op de website.

Hoofdzoekterm per pagina

Die hoofdzoekterm per pagina lijkt het meest op de traditionele manier van optimaliseren. Je stelt de belangrijkste zoekterm vast voor een te schrijven pagina, vaak nauw verwant aan het onderwerp. Zo heeft een pagina over ‘wat zijn SEO teksten’ de hoofdzoekterm [wat zijn SEO teksten].
Die term komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, daar gaat een zoekwoordenonderzoek aan vooraf. Dat onderzoek is vervolgens het uitgangspunt voor een contentplan. Dat plan maakt duidelijk welke pagina welke hoofdzoekterm krijgt. Op die manier kun je de belangrijkste zoektermen exclusief toewijzen aan specifieke pagina’s. Je voorkomt daarmee dat je een term twee keer als hoofdzoekterm gebruikt, waardoor pagina’s met elkaar zouden gaan concurreren (cannibalisatie).
Het contentplan maakt duidelijk welke hoofdzoekterm je voor welke pagina gebruikt, maar geeft de SEO tekstschrijver ook aan hoe lang een tekst moet zijn. Opnieuw aan de hand van het zoekwoordenonderzoek, door goed te kijken naar het relatieve zoekvolume en de SEO moeilijkheidsscore. Zoektermen met meer volume (en een hogere moeilijkheid) verdienen meer content, ofwel op de pagina zelf of vanuit ondersteunende (blog)artikelen elders op de website. Op die manier schrijf je een pagina met voldoende lengte, op basis van de belangrijke zoekterm binnen het complete plaatje voor de gehele website.

2 tot 3 aanvullende zoektermen

Die hoofdzoekterm is echter niet meer genoeg, er komt meer kijken bij het optimaliseren van teksten. SEO tekstschrijvers optimaliseren daarnaast voor enkele aanvullende zoektermen, de subzoektermen. Ondersteunend aan de hoofdzoekterm, op basis van (in ieder geval) inhoudelijke relevantie en (eventueel) zoekvolume. Dat maakt het mogelijk om de pagina te optimaliseren voor een compleet onderwerp, in plaats van een specifieke zoekterm. Een belangrijke Google-richtlijn, voor content die de zoekmachine sinds het Hummingbird-algoritme van een paar jaar geleden goed weet te herkennen.
Uitgaande van de hoofdzoekterm [wat zijn SEO teksten] zou ik gebruik kunnen maken van subzoektermen zoals [SEO teksten schrijven tips], [SEO teksten website] en [SEO geoptimaliseerde teksten]. Merk op dat het gaat om zoektermen met een relatief laag zoekvolume, vanwege de keuze voor longtail-termen. De meer shorttail-zoektermen zijn beter geschikt als andere hoofdzoektermen, waardoor ik die hier beter niet voor kan ‘misbruiken’.
Standaard maak ik als SEO tekstschrijver gebruik van 2 tot 3 aanvullende zoektermen, naast de hoofdzoekterm. Die verdeling houd ik aan voor teksten van 1 tot 2 A4. Zodra teksten (een stuk) langer zijn ontstaat er meer ruimte om verschillende subonderwerpen aan te snijden. Het is dan mogelijk om gebruik te maken van meer andere zoektermen.

Aan de slag met een SEO tekstschrijver

Het is als SEO tekstschrijver uiteindelijk van belang om een goed stuk te schrijven, waarbij de hoofdzoekterm een belangrijk vertrekpunt vormt. Een vertrekpunt, maar zeker geen eindpunt of heilig doel. In plaats daarvan is het de inhoud die het verschil kan maken, bijvoorbeeld door daarin ook gebruik te maken van aanvullende zoektermen. Die geven de tekst letterlijk en figuurlijk meer body, zowel voor de bezoeker (altijd op de eerste plaats!) als de zoekmachine.
Benieuwd hoe ik dat in jouw geval zou aanpakken in de teksten? Neem contact met me op, dan vertel ik je er graag meer over.