Patrick Wessels 10 juni 2019

Ideale SEO tekst lengte: hoe zit het met SEO productteksten en andere pagina’s?

Wat is de ideale SEO tekst lengte? Gelukkig vragen steeds minder klanten me naar de ondergrens van 300 woorden die Google voor pagina’s zou hanteren, maar vraag naar de beste lengte per pagina is er nog wel.

Al in 2014 schreef ik een blog over de ideale lengte volgens een SEO tekstschrijver, en grote delen daarvan staan nog steeds overeind. Het is namelijk nog belangrijker geworden om de lengte af te stemmen op wat je te vertellen hebt. Wil je een eenvoudige pen beschrijven? Dan heb je op die productpagina minder woorden nodig dan voor dit blogartikel. Toch gelden er wel een paar richtlijnen, waar ik als tekstschrijver voor klanten natuurlijk gebruik van maak.

Tip: en overigens, Google hanteert géén minimaal aantal woorden op pagina’s. Niet op productpagina’s, niet op categoriepagina’s en niet op andere pagina’s. Het is een fabeltje.

Zoekwoorden verwerken in de tekst: houd het natuurlijk

Je kunt de vindbaarheid van producten, categorieën en andere pagina’s verbeteren door zoekwoorden te verwerken in de tekst. Technisch gezien doe je dat op basis van een density, die de afgelopen jaren verder is afgenomen. Het aantal zoektermen per 100 woorden ligt lager dan ooit en zal de komende jaren waarschijnlijk verder afnemen. Google herkent heel goed waar een tekst over gaat, ook als je daar niet iedere keer de combinatie [seo tekst lengte] in verwerkt.

Toch blijft het voorlopig belangrijk om een aantal zoekwoorden te verwerken in de tekst. En naarmate je meer zoektermen wilt verwerken (1 hoofdzoekterm + een paar aanvullende zoektermen) is het belangrijk om de tekst langer te maken. Je creëert daarmee ruimte om op een natuurlijke manier vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken te schrijven. Op die manier komen ook de verschillende aanvullende zoektermen aan bod, in aanvulling op de hoofdzoekterm die je verwerkt.

Verschillende soorten SEO pagina’s

De ideale lengte voor een SEO tekst hangt dus af van het aantal zoektermen dat je wilt verwerken, in combinatie met het zoekvolume per maand, de SEO moeiijkheidsscore en het klikpotentieel. Het voert te ver om daar in detail op in te gaan, maar aan de hand daarvan kun je de ideale SEO tekst lengte onderscheiden voor:

  • Productteksten
  • Categorieën
  • Dienstenpagina’s
  • Landingspagina’s en blogartikelen

1. SEO productteksten

Een SEO producttekst optimaliseer je voor een hoofdzoekterm, soms met één of enkele aanvullende zoektermen. Het is voldoende om daar 150 woorden voor te gebruiken bij een eenvoudig product, tot zo’n 300 of maximaal 500 woorden voor meer complexe producten.

Tip: zoekt de doelgroep naar hetzelfde product met verschillende zoektermen? Creëer meerdere unieke productpagina’s of gebruik landingspagina’s om het zoekverkeer op te vangen en door te verwijzen naar de productpagina.

2. SEO categorieën

Categorieën in een webshop of op een website kun je verdelen in hoofd- en subcategorieën (en soms subsubcategorieën). Naarmate het specifieker wordt zal je minder aanvullende zoektermen gebruiken bij de hoofdzoekterm voor die pagina.

Een hoofdcategorie telt gemiddeld zo’n 500 woorden, met uitschieters naar boven tot 750 of 1.000 woorden. Dat is vooral het geval bij belangrijke zoektermen met hoge zoekvolumes, een hoge moeilijkheidsscore en een laag klikpotentieel.

Een subcategorie (en subsubcategorie) telt doorgaans zo’n 300 woorden, met uitschieters naar 500 woorden. Het mogen ook minder woorden zijn, omdat er geen harde ondergrens geldt. In de praktijk schrijf ik ook wel eens categorieën met 150 of 200 woorden, bijvoorbeeld als er sprake is van alleen een hoofdzoekterm met een beperkt zoekvolume en lage moeilijkheidsscore.

3. SEO dienstenpagina’s

De SEO dienstenpagina is een beetje een vreemde eend in de bijt. Dienstenpagina’s wil je eigenlijk niet te veel optimaliseren voor vindbaarheid. Het kan de leesbaarheid en overtuigingskracht in de weg zitten. Doorgaans kun je beter gebruik maken van landingspagina’s voor de vindbaarheid, die verwijzen naar de dienstenpagina’s die je schrijft op basis van maximale conversie.

Wil je toch dienstenpagina’s voor SEO (laten) schrijven? Gebruik dan zo’n 300 tot 500 woorden, afhankelijk van het aantal aanvullende zoektermen bij de hoofdzoekterm voor die pagina.

4. SEO landingspagina’s en blogartikelen

De grootste variatie vind je bij SEO landingspagina’s en blogartikelen. Ze variëren in lengte van 300 tot 1.000 woorden of zelfs meer, afhankelijk van het aantal aanvullende zoektermen bij de hoofdzoekterm, de zoekvolumes, SEO moeilijkheidsscore en het klikpotentieel (dit artikel heeft iets meer dan 800 woorden, met naast de hoofdzoekterm 3 aanvullende zoektermen).

SEO tekst met de ideale lengte: SEO tekstschrijver

Het is bij alle pagina’s belangrijk om de lengte te kiezen op basis van de hoofd- en subzoektermen, in combinatie met de inhoud die je wilt beschrijven. Blijkt uit het zoekwoordenonderzoek en contentplan dat er 500 of 1.000 woorden nodig zijn? Dan is het belangrijk om voldoende inhoudelijke input te verzamelen, om dat aantal woorden goed te gebruiken.

Soms kan een extra invalshoek of een andere insteek wonderen doen, om dieper de materie in te gaan of om er op een andere manier verder over uit te wijden.

Tip: de hoofd- en subzoektermen per pagina laten bepalen? Laat een zoekwoordenonderzoek en contentplan maken.

Wil je aan de slag met een SEO tekstschrijver die de ideale SEO tekst lengte adviseert? Neem contact met me op, dan vertel ik je graag meer.